Projekty

Projekt
OBNOVA TÁBOROVÉHO VYBAVENÍ je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíl operace:
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Lašsko, z. s.
Popis projektu:
Organizujeme tábory pod spolkem Tábory Šipka již čtvrtým rokem. Před změnou názvu fungovaly tábory od roku 2007 pod názvem Moravská
Šipka. Jedná se o vzdělávací volnočasovou pobytovou aktivitu. Každoročně se uskuteční dva až tři běhy táborů trvajících 14 dní, kterých se účastní
kumulativně 130 dětí. Díky novému vybavení bude možné nabídnout účast na táboře i handicapovaným dětem. Podle průzkumu v oblasti
takovéto aktivity pro handicapované děti chybí. Jde tedy i o jejich zapojení do běžného života.

taborsipka-publicita (pdf)

logo szif