Letní tábor důležité informace

Jak objednat pobyt:
Přihlaste se on-line
Online přihláška zde jednoduše vyplníte a odešlete, další pokyny a informace vám budou zaslány na e-mail, který jste uvedli v on-line přihlášce. Je potřeba při nástupu doložit vyplněné všechny formuláře v sekci důležité dokumenty, které naleznete zde „jinak dítě nebude přijato“

 • po vyplnění přihlášky je potřeba zaplatit zálohu ve výši 2000,- Kč. Zálohu zaplaťte nejpozději do 14 dnů od přihlášení, jinak bude pobyt STORNOVÁN.
 • Pokud budete platit poukaz bez přispění zaměstnavatele, uhraďte zálohu 2000,- Kč nebo celou částku složenkou, nebo bankovním převodem na účet 6001210349/0800. Jako variabilní symbol platby uveďte prvních šest čísel z rodného čísla. Do zprávy pro příjemce platby uveďte jméno dítěte a turnus. Zálohu zaplaťte nejpozději do 14 dnů od přihlášení, jinak bude pobyt STORNOVÁN.
 • Doplatek uhraďte nejpozději do 15. 6. 2024
 • Pokud bude cenu pobytu (nebo její část) hradit zaměstnavatel, je nutné to vyznačit v 1. části písm. c) přihlášky. Pokud bude zaměstnavatel přispívat zpětně, uhraďte poukaz. Potvrzení o zaplacení vám bude vystaveno při odjezdu z  tábora.
 • Na žádost vystavíme potvrzení o zaplacení všem (bude vydáno při odjezdu z tábora) – např. pro uplatnění nároku na čerpání příspěvku z VZP, apod.

2) část přihlášky uschovejte  a odevzdejte při nástupu spolu s kartičkou zdravotní pojišťovny, doplatkem ceny poukazu (pokud jste již neuhradili jinak) hl. vedoucímu nebo zdravotníkovi.


Co zabalit:
Nejvhodnější je kufr (méně vhodný batoh, krosna nebo velká cestovní taška), a to z důvodu lepší manipulace a skladnosti ve stanu, v kufru se navíc lépe udržuje pořádek. Pokud možno napište a nalepte na vnitřní stranu víka kufru seznam nabalených věcí pro lepší kontrolu při odjezdu z tábora.

Nutné vybavení dítěte

 • spacák
 • komplet ešus + lžíce
 • PVC hrníček na pití a čištění zubů
 • pláštěnka (ne šusťáková bunda)
 • gumáky
 • kšiltovka nebo klobouk
 • baterka (+ náhradní baterie)
 • bandaska z PVC

Další táborové potřeby:
Doporučujeme přibalit karimatku, která poslouží pro chvíle osobního volna a odpočinku, případně pro nocování pod širákem, dále staré prostěradlo (na kostým), případně bílé triko na batikování, dále je vhodný malý batůžek nebo chlebník (na výlety).

Doporučené oblečení:
Teplákovka na sport a hry, bermudy nebo kraťasy, tričko s krátkým rukávem, tričko s dlouhým rukávem, mikina, teplákovka na spaní, větrovka, spodní prádlo, kapesníky, teplý svetr nebo flaušová bunda, plavky, šátek, pohodlné sportovní boty na pochody, tenisky nebo botasky, sandály.

I během letního tábora, je třeba počítat s možností chladnějšího a deštivého počasí , proto doporučujeme nabalit i teplejší oblečení, zejména spodní prádlo v počtu odpovídajícím délce pobytu (možnosti prostor pro sušení vypraného prádla jsou za deštivého počasí v táboře omezené).

Hygienické potřeby:
Kartáček na zuby, zubní pasta, mýdlo, šampon, toaletní papír, hřeben, krém na opalování, mýdlo na praní, repelent proti klíšťatům, sáček na hygienické potřeby, ručník a osuška.

Ostatní potřeby:
Taška na špinavé prádlo, náhradní baterie do baterky, kompletní šitíčko, kapesní nůž, psací a kreslicí potřeby, zápisník s tužkou, dopisní papír, šňůra (provázek – asi 3 m), 5 kusů spínacích špendlíků, sluneční brýle, neplavci plavací kruh.

A navíc:
Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte, prohlášení zák. zástupce o bezinfekčnosti
kartičku zdravotní pojišťovny (nebo její kopii)
doplatek ceny poukazu (pokud jste již neuhradili jinak).
Prosíme rodiče, zvláště mladších dětí, aby označili jmenovkami či zkrácenýmí iniciálami oblečení a prádlo svých dětí. Děti své věci často nepoznají, stydí se o ně říci, někdy je získávají omylem jiné děti.

Dále doporučujeme dát s sebou dětem starší oblečení, neboť při některých lesních hrách apod. může dojít k jeho poškození.

Pro chvíle osobního volna dětí je vhodné přibalit knihu, malování, malé společenské hry, dětské karty, hudební nástroj apod.

!!!Nedoporučujeme brát s sebou prsteny, zlaté náušnice, MP3 přehrávače, mobilní telefony a jiné cennosti (provozovatel za tyto věci neručí!)!!!


Nezapomeňte:

1) V den nástupu dítěte na tábor odevzdáte tyto dokumenty:
Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte, Prohlášení zák. zástupce o bezinfekčnosti,
kartičku zdravotní pojišťovny
(nebo její kopii),

doplatek ceny poukazu (pokud jste již neuhradili jinak).

2) Nutné vybavení dítěte:
spacák, komplet ešus, lžíce, PVC hrníček na pití a čištění zubů, gumáky, pláštěnka (ne šusťáková bunda apod.), pokrývka hlavy (proti úžehu, nejvhodnější je čepice nebo klobouk, šátek jako pokrývka hlavy je naprosto nevhodný!!!), baterka (+ náhradní baterie), láhev z PVC (ne skleněná).

3) Doprava dětí na tábor je vlastní – v den nástupu je možnost prohlédnout si táborovou základnu a osobně se seznámit s personálem tábora.

4) Nástup do tábora je v den zahájení Vámi zvoleného turnusu vlastní dopravou mezi 15:00 – 16:00 hod., odjezd v den ukončení vlastní dopravou v době mezi 9:00 a 11:00 hod.

5) Návštěvy v průběhu tábora nedoporučujeme z důvodu narušení táborového programu a také s ohledem na ostatní děti. Naopak jako vhodný považujeme kontakt v průběhu tábora formou korespondence – pohled nebo dopis rozhodně každé dítě potěší.

6) V rámci výletů budou mít v průběhu tábora děti možnost navštívit cca 3 – 4x obchod, proto je vhodné dát dítěti kapesné (200-300 Kč dle našeho úsudku úplně stačí). Kapesné je možné uložit v táborovém trezoru.

7) Nedoporučujeme brát s sebou šperky, mobilní telefony, MP3 přehrávače a jiné cennosti – v táboře není elektřina (není v možnostech vedoucích brát do úschovy cennosti, provozovatel tábora nenese za tyto věci odpovědnost).

8) I během letního tábora, je třeba počítat s možností chladnějšího a deštivého počasí, proto doporučujeme nabalit i teplejší oblečení, v počtu odpovídajícímu délce pobytu (možnosti prostor pro sušení vypraného prádla jsou za deštivého počasí v táboře omezené), více v sekci Co zabalit.

9) Dále nezapomeňte přibalit pravidelně nebo při potížích užívané léky.

10) Další informace
Všichni účastníci tábora jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná táborovým řádem.
(Upozorňujeme, že opakované závažné přestupky proti táborovému řádu lze řešit vyloučením z tábora na náklady účastníka – o vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí.)

11) Některé zdravotní pojišťovny přispívají na letní tábory – potvrzení na požádání vystavíme všem po skončení tábora

Smluvní ujednání
1) Zákonný zástupce se zavazuje uhradit provozovateli škody vzniklé na majetku a vybavení táborové
základny, které dítě úmyslně způsobí v průběhu pobytu.

2) Zákonný zástupce souhlasí s případným zveřejněním fotografií dítěte pro propagační účely související
s činností sdružení (zejména na webu: www.taborysipka.cz).

3) Zákonný zástupce souhlasí se storno podmínkami:

a) V případě odhlášení do 1. 6. 2024 činí manipulační storno poplatek 500,- Kč, při odhlášení od 2. 6. 2024
do 20. 6. 2024 činí storno poplatek 1.500,-Kč a po 20. 6. 2024 činí storno poplatek 2.000,-Kč. Storno poplatky
jsou dohodnuty na jedno dítě. Při zajištění náhradníka za dítě, jehož pobyt byl zrušen, storno poplatek
neúčtujeme. Dohodnutý storno poplatek je splatný do 10 dnů od jeho vyúčtování a může být započítán na
již uhrazenou zálohu.

b) V případě předčasného odjezdu dítěte z tábora z důvodu nemoci nebo jiných důvodů lze uplatnit nárok
na vrácení poměrné části nákladů na stravu, tj. 100,- Kč/den. (Opakované závažné přestupky proti
táborovému řádu lze řešit vyloučením z tábora na náklady účastníka – o vyloučení rozhoduje hlavní
vedoucí.)


Důležité dokumenty:

Následující dokumenty je potřeba vyplnit a doložit nejpozději při nástupu na turnus.

Dokumenty po otevření můžete hned vyplnit a vytisknout (kromě posudku lékaře – tam je zapotřebí vyplnění a potvrzení od lékaře).


Program

Program je motivován celotáborovou etapovou hrou (CTEH), v rámci které hrajeme nejrůznější bojovky a kolektivní hry, seznamujeme s krásami přírody a zdokonalujeme se v nejdůležitějších tábornických dovednostech, pořádáme výlety do okolí, zpíváme u táboráku, chodíme se koupat, bavíme se na diskotékách pod širákem… Táborníci mají možnost navazovat nová přátelství, učit se toleranci k ostatním a být platní v kolektivu mladších i starších kamarádů. Program v rámci našich možností neváháme přizpůsobit momentálnímu přání dětí.

Máme připraven i doplňkový program:

ukázky policie, psovodů, hasičů, seskoky parašutistů, ukázky záchranářů rychlé záchranné služby a ukázky bojových umění, v případě zájmu výuka sebeobrany a aikido pod vedením zkušených instruktorů.


Smluvní podmínky

1. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody vzniklé provozovateli na majetku a vybavení táborové základny, které dítě úmyslně způsobí v průběhu pobytu. Zákonný zástupce souhlasí se storno podmínkami:

a) V případě odhlášení do 1. 6. 2024 činí manipulační storno poplatek 500,- Kč, při odhlášení od 2. 6. 2024 do 20. 6. 2024 činí storno poplatek 1.500,-Kč a po 20. 6. 2024 činí storno poplatek 2.500,-Kč. Storno poplatky jsou dohodnuty na jedno dítě. Při zajištění náhradníka za dítě, jehož pobyt byl zrušen, storno poplatek neúčtujeme. Dohodnutý storno poplatek je splatný do 10 dnů od jeho vyúčtování a může být započítán na již uhrazenou zálohu.

b) V případě předčasného odjezdu dítěte z tábora z důvodu nemoci nebo jiných důvodů lze uplatnit nárok na vrácení poměrné části nákladů na stravu, tj. 80,- Kč/den. (Opakované závažné přestupky proti táborovému řádu lze řešit vyloučením z tábora na náklady účastníka – o vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí.)

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Svým podpisem stvrzuji, že mne TÁBORY ŠIPKA, z. s., jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) informoval o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých správce v souvislosti s pobytem mého dítěte na dětském táboře organizovaném správcem nakládá s osobními údaji mými a mého dítěte. Rozsah zpracovaných osobních údajů se podává z přihlášky na dětský tábor a z textu níže.

Vezměte prosím na vědomí, že na základně tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás v případě a organizaci tábora nezbytné, v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (KHS, zdravotní zařízení, atd.), kterým jsme povinni je poskytnout.

Správce v souvislosti se svou činností zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům (zaškrtněte oblast, pro kterou udělujete souhlas):

a) nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem tábora

b) pro potřeby prokázání totožnosti dítěte během exkurzí, výletů a soutěží

c) pořizování fotografií a videozáznamů při činnostech, které souvisejí s organizací a provozem dětského tábora, a následná prezentace na veřejnosti a na svých webových stránkách v rozumné míře

d) zasílání zpráv o probíhajícím dětském táboře

e) zasílání informací o termínu spuštění elektronických přihlášek na další sezónu

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze vztahu vzniklého mezi správcem a subjektem údajů, nejdéle však po dobu dvou let.

Správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše, prostřednictvím e-mailu info@taborysipka.cz, telefonicky na telefonním čísle +420 775 419 658 , správce provozuje webové stránky www.taborysipka.cz.

Správce nepředá osobní údaje jiné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu , ledaže mu takovou povinnost ukládají obecně závazné právní předpisy nebo rozhodnutí správného orgánu nebo soudu.

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány písemně a v elektronické formě.

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutému subjektu údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi, a to v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.